iPhone 6s, SE, 7 ทำไมถ่ายรูปแล้วไม่มีเสียงชัตเตอร์ ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในโหมดปิดเสียง


ปกติการถ่ายรูปบน iPhone ถ้าเราเปิดเสียงเครื่องปกติเมื่อถ่ายภาพจะได้ยินเสียงชัตเตอร์ อาจจมีบางครั้งที่ถ่ายรูปแล้วหลายคนสงสัยว่าทำไมถ่ายรูป บน iPhone 6s, SE, 7  แล้วไม่มีเสียงชัตเตอร์ ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในโหมดปิดเสียง ที่ไม่มีเสียงชัตเตอร์เป็นเพราะ Live Photos
Live Photos เป็นคุณสมบัติของ iPhone 6s, 6s Plus, SE, 7 และ 7 Plus หากเปิดโหมดนี้เมื่อถ่ายรูปจะไม่มีเสียงชัตเตอร์ เนื่องจาก Live Photos นั้นจะเก็บทั้งภาพและเสียงไปพร้อมๆ  ดังนั้นจึงตัดเสียงชัตเตอร์นี้ออกไป 


วิธีปิด Live Photos
แตะบริเวณโลโก้ live photos เพื่อปิด ดังรูปข้างล่างนี้ 
ถ้าเป็น iPhone รุ่นที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ เวลาถ่ายรูปแล้วไม่มีเสียงชัตเตอร์ถึงแม้ว่าจะอยู่ในโหมดเปิดเสียง น่าจะเกิดความผิดปกติของเครื่องแล้วละ
Share:
Copyright © PangpondLek.