รูปถ่ายของคุณ ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ได้แล้วนะ รู้ยัง?


ก่อนหน้านี้ Line ไมอนุญาตให้ creator ใช้รูปทำสติ๊กเกอร์ แต่ตอนนี้สามารถทำได้แล้ว

วิธียื่นขอทำสติ๊กเกอร์รูปถ่าย
47 PM
ในภาพด้านบนที่สมัครรูปแบบของสติกเกอร์ จะมีหัวข้อ “การใช้รูปถ่าย" เพิ่มเข้ามา
กรณีที่มีรูปถ่ายในชุดสติกเกอร์ กรุณาเลือก ในช่องสี่เหลี่ยม
  
****ข้อควรระวัง 
สติกเกอร์อาจโดนพิจารณาไม่ผ่านในกรณีที่ไม่ได้เลือก ตัวเลือก “มีการใช้รูปถ่ายประกอบในสติกเกอร์“ แต่มีรูปถ่ายอยู่ในชุดสติกเกอร์ 
มีเพิ่มระเบียบการพิจารณาในเรื่อง การใช้ภาพบุคคลและ ใบหน้าเหมือนจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
คลิกอ่านคู่มือการพิจารณาสติกเกอร์ https://creator.line.me/th/review_guideline/

Share:
Copyright © PangpondLek.